Geoportal miasta i gminy Lędziny
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Obręby ewidencyjne
OpenStreetMap <Info>
Zdjęcie lotnicze
Działki<Info>
Klasoużytki>Info<
Budynki>Info<
Adresy
Drogi
Drogi krajowe
Drogi powiatowe
Drogi gminne
Infrastruktura
Wiaty przystankowe
Place zabaw
Zabytki
Rejestr zabytków
Gminna ewidencja
Plany<Legenda>
Rysunek planu
Szrafury
Studium
Zakres studium
Raster studium
Podatek od nieruchomości osób fizycznych
Podatek od nieruchomości rolnych osób fizycznych
Podatek od nieruchomości leśnych osób fizycznych
Podatek od nieruchomości osób prawnych
Użytkowanie wieczyste
Dzierżawa
Wywóz odpadów komunalnych
Obręby - najniżasza ściągalność podatków
Obręby - najwyższa ściągalność podatków

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg