Geoportal miasta i gminy Lędziny

Burmistrz Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://ledziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
GEOPORTAL - tryb chroniony

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013